Študentské firmy GT12

Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť poskytuje mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.

Programy podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Stretávame sa tu s praktickou stránkou podnikania.

Program a práca v študentskej spoločnosti učí umeniu komunikácie, študenti si osvojujú zásady práce v tíme, overujú schopnosť viesť kolektív a precvičujú si úlohu zamestnanca. Učí nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovedným, vedieť sa rozhodovať, viesť firmu a komunikovať na verejnosti.

Zoznam doterajších študentských spoločností: