Sprachdiplom

Projekt Connecting Classrooms

  • naša škola je zapojená do projektu British Council v oblasti vzdelávania s názvom Connecting Classrooms (Spájame triedy).
    Viac o projekte tu alebo na www.britishcouncil.org

Local Cisco Network Academy

  • naša škola je lokálnou sieťovou akadémiou, ktorá umožňuje študentom študovať problematiku sieťových technológií. cisco.netacad.net LCNA

Poznaj svoje peniaze

  • prvý e-learningový projekt v oblasti finančného vyučovania. Vytvorila ho nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement Slovensko a Citibank Slovensko. www.poznaj.sk

Infovek

Junior Achievement Slovensko

  • Junior Achievement Slovensko poskytuje mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. www.jasr.sk

Florbal Club GT12

  • držme palce chlapcom, ktorí po celom Slovensku reprezentujú našu školu. http://www.fbc.gt12.sk
    Ak chcete venovať 2% z dane florbalovému klubu Florbal Club GT12 kliknite sem.