Harmonogram Maturitných skúšok 2013Harmonogram ústnej formy Maturitných skúšok 2013 ako aj výsledky z jednotlivých predmetov si nájde každý študent po prihlásení sa na stránke http:\\www.gt12.edupage.org/maturita  .