Školská kuchyňa a školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

Z dôvodu zdražovania potravín, dňom 1.9.2008 sa zvýšili aj náklady na stravovania a to nasledovne:
Osemročné gymnázium, I.-IV.: 29,- Sk / 0,96 €
Osemročné gymnázium, V.-VIII., štvorročné gymnázium a dospelí: 32,- Sk / 1,06 €
KONVERZNÝ KURZ, Skk/€: 30,1260

O Z N Á M E N I E

Školská kuchyňa a školská jedáleň oznamuje stravníkom, že čipový systém na ktorý sme prešli od 1.11.2007 nefunguje ako elektronická peňaženka. Stravník je povinný uhrádzať stravné poštou, bankovým prevodom alebo internetom vždy do 1. dňa v nasledujúcom mesiaci a je potrebné sa preukázať dokladom o zaplatení, nakoľko výpisy z banky sú nám doručované poštou s týždenným oneskorením. Na základe preukázania sa dokladom o zaplatení bude stravníkovi následne odblokovaný čip, ktorým môže ísť na obed. V prípade že stravné nebude uhradené načas je potrebné nahlásiť to u administratívnej pracovníčky, kde sa dohodne o ďalšom postupe.
Šeky na každý nasledujúci mesiac sú vydávané posledný týždeň pred začatím nového mesiaca.

Vyhlasovanie z obeda prebieha následovne na tel. čísle 055/6424311 alebo osobne:
  1. Deň vopred
  2. V deň odhlásenia do 8 hodiny !!!!
  3. Skupinové akcie /výlety, exkurzie/ aspoň 48 hodín vopred
V prípade ak stravník prestane chodiť na obed a neodhlási sa, nebude mu prepadnuté stravné vrátené. Taktiež to platí pre prípad, ak stravník prestane celkom chodiť na obedy a neupovedomí o tom školskú jedáleň!!

Náhradné čipy, ak si stravník zabudne svoj sa z dôvodu narušovania programu môžu vydávať iba po 14 hodine.

Pri strate je povinný stravník si zakúpiť nový čip.

Na prípadné otázky alebo dotazy Vám odpovieme na tel. čísle 055/6424311

Aktuálny jedálny lístok

Odkaz na oficiálnu stránku školskej jedálne: TU

Monika Lučaiová
riaditeľka ŠKaŠJ