Adresa:

Gymnázium
Trebišovská 12
040 11 Košice
 
Číslo strednej školy: 68 10 16
IČO: 00 398 900
 

Telefónne čísla:

riaditeľ školy: 055/642 49 50, 0910897950
ekonomické oddelenie: 0910897951
ústredňa: 055/644 36 49
školská jedáleň: 055/642 43 11
 

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Buday - buday@gt12.sk, skola@gt12.sk
Zástupcovia riaditeľa školy: PhDr. Mária Dučajová - ducajova@gt12.sk
Mgr. Alexander Štefanko - as28@gt12.sk
Výchovný poradca: RNDr. Viera Klobušníková - klobusha@gt12.sk
Školský psychológ: PhDr. Angelika Prevozňáková - psychologdm@centrum.sk
Koordinátor prevencie: RNDr. Viera Klobušníková - klobusha@gt12.sk
Koordinátor študentskej rady: RNDr. Baranková Lucia
Koordinátor SOČ: RNDr. Zuzana Kovářová
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Júlia Handlovičová
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Ing. Monika Ballová