ORGANIZÁCIA šk.r.2012/2013
 Prázdniny v šk. roku 2012/2013  Plán činností na šk.r. 2010/2011