Profesorský zbor

šk. rok 2011/2012

1. Mgr. ANDRÁŠOVÁ Gabriela Mat, Fyz
2. Mgr. ANTONI Michal Tv
3. Ing. BALLOVÁ Monika Etv
4. RNDr. BARANKOVÁ Lucia Mat, Bio, tr. prof. III.C
5. Mgr. BUDAY Ján Mat, Fyz, riaditeľ školy
6. PhDr. BUJŇÁKOVÁ Kvetoslava Aj, Sj
7. Mgr. ČERNÁKOVÁ Malvína Che, Mat
8. doc. RNDr. DEGRO Ján, CSc. Fyz
9. Mgr. DEMJANOVIČOVÁ Katarína Nj, Sj, tr. prof. I.OB
10. PhDr. DUČAJOVÁ Mária Aj, Sj zástupca riaditeľa školy
11. Mgr. FANČALSKÁ Zuzana Sj, tr. prof. III.A
12. Mgr. FEDÁK Štefan Nab, Etv
13. Mgr. FILIPOVÁ Lenka Mat, Fyz, tr. prof. VIII.OA
14. Mgr. FINDORÁKOVÁ Eva Mat, Fyz, tr. prof. V.OB
15. Mgr. HANDLOVIČOVÁ Júlia Grf, Bio, tr. prof. VI.OC
16. RNDr. JURKECH Bohumil Che, tr. prof. VIII.OB
17. RNDr. KLOBUŠNÍKOVÁ Viera Mat, Inf, tr. prof. IV.A
18. Mgr. KMECOVÁ Andrea Anj, tr. prof VI.OB
19. Mgr. KOVAĽOVÁ Renáta Che, Mat, tr. prof. II.A
20. Ing. KOVAŘÍKOVÁ Mária Inf
21. RNDr. KOVÁŘOVÁ Zuzana Bio, Mat, tr. prof. VII.OB
22. Mgr. KRÁLIK Pavol Tv, tr. prof. IV.B
23. Mgr. KRONOVÁ Mária Nj, Tv
24. Mgr. KUŠNÍROVÁ Miroslava Nj, Sjl, tr. prof. II.B
25. Mgr. KUŠNÍROVÁ Slavomíra Aj, Dej tr. prof. II.OA
26. RNDr. LACKOVÁ Jana Bio, Mat
27. Ing. LACKOVÁ Zuzana Aj, tr. prof. V.OA
28. Mgr. LENĎÁKOVÁ Valéria Nj, tr. prof. III.B
29. RNDr. ĽUBIŠČÁKOVÁ Irena Fyz, Che
30. Mgr. MAĎAROVÁ Klára Sj, Nos, tr. prof. I.A
31. Mgr. MALATOVÁ Marta Tv, Bio
32. Mgr. MIŇOVÁ Dana Nos
33. PhDr. MOŠONOVÁ Ľudmila Aj, Sj
34. PaedDr. PERJESSY Csaba Tv
35. Mgr. PETRUŠKOVÁ Beáta Sj, Vv, tr. prof. VI.OA
36. PaedDr. PÍŠOVÁ Iveta Nj, Grf, Rj
37. Mgr. RAJECOVÁ Zuzana Aj, Grf
38. Mgr. RODÁKOVÁ Ingrid Dej, Nos
39. Mgr. RUTTKAYOVÁ Adriana Aj
40. Mgr. SČENSNÁ Lucia Frj
41. Mgr. SOKOL Jozef Tv
42. Mgr. SOKOLOVÁ Magdaléna Hv
43. Mgr. SOPKOVÁ Mária Sj, Nj
44. Mgr. SPIŠÁKOVÁ Ružena Fyz, Inf, Mat
45. Mgr. STRUCKELOVÁ Gabriela Nj, Rj, tr. prof. VII.OA
46. Mgr. SZILÁGYIOVÁ Martina Dej, Lj
47. Mgr. ŠALAGOVIČOVÁ Jana Inf, Mat, tr. prof. IV.OB
48. Mgr. ŠEMPERGEROVÁ Jana Sj, Rj
49. Mgr. ŠIPOŠOVÁ Katarína Aj, Sj
50. Mgr. ŠTEFANKO Alexander Mat, Inf, Fyz zástupca riaditeľa školy
51. Mgr. ŠTEFANKOVÁ Mária Mat
52. Mgr. TUDJOVÁ Zuzana Mat, Inf, tr. prof. I.OA
53. PhDr. TURZÁKOVÁ Zuzana Aj, Rj
54. Mgr. TUŠANOVÁ Ľubica Fyz, Che
55. Mgr. VÁMOSOVÁ Vladimíra Fil, Est, Nj, tr. prof. IV.OA