Predseda výboru ZRŠ v šk. roku 2010/2011: Ing. Vladimír Balco

Zástupcovia tried ZRŠ v šk. roku 2010/2011

Trieda Triedny dôverník      Trieda Triedny dôverník
I.OA Ing. Juraj Nógell   VII. OB Mgr. Beáta Nagyová
III. OA Ing. Vladimír Balco   VIII. OA RNDr. Mária Heželová
III. OB Bc. Ingrid Nagyová   VIII. OB MUDr. Viera Tóthová
IV. OA Ing. Katarína Wunschová   I. A Mgr. Katarína Kolláriková
IV. OB Dr. Dušan Pribula   I. B Ing. Ingrid Pachová
V. OA Ing. Ľuboš Harant   II. A Ing. Jana Gibalová
V. OB Alena Vargová   II. B Renáta Pencáková
V. OC MUDr. Viera Pavlová   II. C Denisa Nagyová
VI. OA Ing. Ivana Magočová   III. A Ing. Peter Matej
VI. OB Ing. Adriana Maceášiková   III. B Svetlana Popovcová
VII. OA Ing. Iveta Bugisová   IV. A Ing. Andrej Zitrický