Vážení rodičia !

Riaditeľstvo školy, Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice a Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu Trebišovská 12, Košice sa na Vás obracajú s prosbou o poskytnutie 2% dane z Vašich príjmov za rok 2011. 2% z dane môžete poskytnúť v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie:

Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu Trebišovská 12, Košice
040 11 Košice
IČO:17083541
alebo
Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice
040 11 Košice
IČO:35553693

Cieľom občianskeho združenia Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu v Košiciach, Trebišovská 12 je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť žiakov a občanov.

 • Časové lehoty mechanizmu 2% z dane.


 • Povinnosti prijímateľov 2% z dane.


 • Ak ste zamestnanec ...


  Ak podávate daňové priznanie (Fyzická osoba) ...


  Ak podávate daňové priznanie (Právnická osoba) ...


  Za Vaše rozhodnutie poskytnúť 2% dane z Vašich príjmov za rok 2011 vopred ďakujeme.
  Mgr. Ján Buday               PaedDr.Csaba Perjéssy               Ing. Peter Matej
  riaditeľ školy               predseda TJ Sokol               predseda správnej rady občianskeho združenia