VÝCHOVNÉ PREDMETY
 Vyučujúci  Etická výchova  Estetická výchova  Hudobná výchova
 Náboženská výchova  Výtvarná výchova