Prijímacie skúšky na šk. rok 2012/2013
  Výsledky prijímacieho konania - 1. kolo